!!! Zakládejte Kluby sympatizantů Platformy !!!

Přes mailovou poštu, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí, během návštěv i náhodných setkání se na nás často obracejí sympatizanti Platformy, kterým nestačí pouhé deklarování její podpory. Chtějí se zapojit aktivně. To je pro nás příjemné zjištění.

Takovou iniciativu je třeba využít pro náš společný cíl – zabránit postupné islamizaci Evropy a ČR.

Navrhujeme proto, aby vytvářeli na místní úrovni Kluby sympatizantů Platformy.

Kluby mohou vznikat ve městech, vesnicích, v zájmových skupinách a organizacích…

 

Podmínky pro ustavení klubů:

1. Minimální počet 5 členů

2. Kluby si zvolí svého mluvčího pro komunikaci s centrálou Platformy

3. Ohlášení a zaregistrování v centrále Platformy /kontakty na webu www.platforma-parlament.cz.

4. Plné respektování programu a konstruktivního charakteru Platformy, která se neuchyluje k laciným populistickým prostředkům

5. Garanty Klubů se stanou nejbližší poslanci, senátoři anebo europoslanci, kteří jsou členy Platformy

6. Při porušení principů a směřování Platformy může být klubu zrušena registrace

 

Program a činnost Klubů:

1. Edukace - besedy s poslanci – členy Platformy. Centrála Platformy nabízí vyslání lektorů – odborníků na otázky migrace, integrace imigrantů, znalců poměrů v zemích, které jsou zasaženy postupujícím islamismem

2. Informování centrály a poslanců – garantů o mimořádných událostech v místě jejich působení; zejména ve vztahu k migraci a k muslimským komunitám

3. Propagování Platformy ve svém okolí, získávání nových osobností do seznamu Podporují nás a získávání nových sympatizantů

4. Vytváření organizační struktury pro mimořádné události

 

V Praze 25. 10. 2016

Zdeněk Soukup

Zájemci nás mohou kontaktovat na: soukupz@psp.cz, případně na dalších oficiálních kontaktech.

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU