Protestujeme proti podpisu Marakéšské deklarace

Z nově se tvořící vládní koalice ANO a ČSSD zaznívá rozpor slov a činů. V koaliční smlouvě obě strany horlivě ujišťují občany, že nebudou ustupovat v otázce přijímání migrantů. Dne 2. května dosavadní ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar podepisuje za vládu v demisi na 5. Euro-africké ministerská konferenci o migraci a rozvoji tak zvanou „Marrákešskou politickou deklaraci“ a Marrákešský akční plán 2020.

Co je obsahem Marrákešské deklarace:


sice na jedné straně hovoří o prevenci a boji proti nelegální migraci a pašování lidí, avšak bez přijetí konkrétních závazků nebo opatření proti těmto jevům;

na druhé straně však v naprosto převažující části dokumentu vyjadřuje další podporu masové migraci Afričanů do Evropy jako pozitivního jevu a zabývá se opatřeními na její legalizaci;

popisuje migraci jako jev jako fenomén, který je pouze dobrý a příznivý a který přispívá k celosvětovému rozvoji a růstu

podporuje migraci z Afriky do Evropy, neboť počet obyvatel Afriky roste, zatímco po-čet obyvatel Evropy klesá;

vyjadřuje podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (obsahující plán a společný závazek přemístit do uvedeného roku celkem 56 milionů migrantů do Evropy), který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), přičemž na tento dokument má nyní navázat další dokument pod názvem Globální kompakt pro migraci, který je připravován rovněž tímto úřadem. Ten má být podepsán dokonce vedením EU, a to bez souhlasu členských zemí unie v září 2018 s právní závazností a vymahatelností pro jednotlivé členské země EU.

Jeho podstatou je nahrazování nelegální migrace přes hranice jednotlivých států legální migrací organizovanou a zajišťovanou neziskovými organizacemi bez možnosti zásahu vlád členských zemí EU.

Tuto deklaraci podepsali zástupci přítomných afrických zemí, jakož i členských zemí EU vč. ČR zastoupené ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem (ANO) s výjimkou Maďarska, které její podpis odmítlo. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (FIDES) v této souvislosti dokument označil za „extrémně promigrační a odporující zájmům Maďarska i Evropy“.

Zástupcům dalších členských zemí EU zájmy jejich zemí a Evropy zřejmě na srdci neležely.

Těmto skutečnostem naprosto neodpovídá prohlášení odboru tisku a PR MV ČR, které informuje pouze o:


nových závazcích afrických zemí v boji proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství;

podpoře ČR těchto nových aktivit zaměřených na boj proti nelegální migraci v souladu s její dlouhodobou politikou;

podpoře aktivity na stabilizaci migrace v rámci Afriky a

české účasti na financování migračních programů MV, která v letošním roce činí 305 mil. Kč (z toho 55 mil. Kč pro region Sahelu a 250 mil. Kč do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na pomoc Libyi při ochraně hranic, kde je ČR pátým největším přispěvatelem).

Z této deklarace, tak jako z předchozích dokumentů k této tématice je zřejmé, že:

- EU je přímým spoluorganizátorem migrace obyvatel třetích zemí do Evropy a ČR;

- EU nyní usiluje o legalizaci této podle platných zákonů dosud stále ještě ilegální migrace;

- hovořit o „boji proti nelegální migraci“ při současné snaze o její legalizaci je z hlediska je-jích dopadů pro Evropu a ČR zcela kontraproduktivní. Její legalizací (již v domovských ze-mích migrantů) a následnou organizací jejich převozu do Evropy tak odpadnou poslední překážky v obsazování Evropy migranty a celý plánovaný proces podle Agendy 2030 se tak jen zrychlí.

Aliance národních sil:

1/ vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvedeným postupem, který je jednoznačně na úkor českých národních zájmů a obyvatel ČR;

2/ obrací se tímto na:
a/ poslance PS Parlamentu ČR s dotazy:
1. zda, kdo a kdy dal ministru vnitra v demisi p. Metnarovi (ANO) mandát k podpisu takového dokumentu;
2. jak chtějí poslanci (v případě jejich negativní odpovědi) celou záležitost řešit a jaká opatření učiní k zamezení recidivy podobných záležitostí;
b/ předsedu vlády v demisi p. A. Babiše, zda a kdy vláda projednala a odsouhlasila po-stup ministra vnitra v demisi p. Metnara před jeho odjezdem do Marrákeše;
c/ vedení ČSSD a KSČM s dotazem, zda i nadále hodlají za těchto okolností spolupracovat ve vládě s ANO či tuto vládu jakkoliv podporovat;
d/ na členy a příznivce hnutí ANO s dotazem, zda souhlasí s tímto postupem jejích vedoucích členů a co hodlají v případě jejich negativní odpovědi dále učinit. Je třeba si v této souvislosti jasně říci, že jejich hlasy odevzdané ve volbách v současnosti napomáhají likvidaci našeho státu, národa, jazyka, kultury a způsobu života.

3/ vyzývá občany ČR napříč českou politickou scénou, kterým není lhostejný jejich vlastní osud, osud jejich dětí, naší země a národa, aby se obrátili na prezidenta republiky pana Miloše Zemana s žádostí, aby zvážil vhodnost a dopady definitivního jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR z důvodu možného ovlivňování jeho rozhodování a postojů zvenčí s ohledem na jeho rozsáhlé podnikatelské aktivity a nedořešené osobní kauzy.

Za povšimnutí stojí například tato slova, která zazněla při zahájení konference:
... migrant se stane ústředním hráčem v evropsko-africkém prostoru,.... otevírají se perspektivy pro dva kontinenty.... migrace bude stále narůstat bezpečným, řádným a pravidelným způsobem.... Evropsko-africký dialog o migraci umožňuje Evropanům a Afričanům účast na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek spolupráce... partnerství musí být založeno na mezikontinentální solidaritě..... migrace je pákou pro společenský rozvoj... bude zřízena africká observatoř pro podporu řízených migračních toků….

Za ANS:

Ing. Jaroslav Tichý
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Přílohy ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon prohlaseni_ans_k_marrakesske_deklaraci.pdf275.95 KB

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU