Pohled vlastence, žijícího v Kanadě

Marnost nad marnost, to je moje snaha pozozumět plně Výzvě vědců před strachem a lhostejností ... podepsalo jí velmi mnoho učených, inteligentních lidí, žen a mužů, vědců oborů různých; jejich intelligence a vzdělání si vážím, ale nejsem si absolutně jist, zda se pod Výzvu podepsali po zralé úvaze a u vědomí si mnoha okolností již existujících a těch jaké může přinést budoucnost. A nic mi nebrání v pocitu silného překvapení, údivu a zvědavosti. Co je toho důvodem, pokusím se vysvětlit v následujícím traktátu .
Slušný člověk je ten, který nekrade, nezabíjí, respektuje zákony země, vede spořádaný rodinný život (to neznamená, že svobodný, rozvedený muž či žena se svým statem ze slušnosti vyjímají), pracuje, pokud možno v oboru k němuž je vyškolen a vzdělán, pracuje spíš pilně nežli ležérně. To platí na silně věřící, ateisty i agnostiky.
Na těchto základech (naproti těm, kdož vybrali si cestu podvodu či zločinu) po staletí se budovala křesťansko-židovská civilizace. Leč člověk není dokonalý, jak si jej představovali ideologové jistých společenských řádů a jak historie zaznamenává s nemalu důkladností, pán tvorstva takovým není. A trvalý mír a všeobecnou prosperitu a spravedlonost vybudvat a udržet lehké není.
Dějiny, historie a věda prokázaly smutný omyl tvrzení, že všichni lidé jsou si rovni, stejně tak i rasy. Ani příslušníci stejné rasy, stejného náboženství, nejsou si rovni. Ani před zákonem, ani před Božím soudem, existuje-li. Co je stejné, je povinnost soudit všechny spravedlivě, tak říkajíc stejným metrem. Bez tohoho nezbytného předpokladu je jakákoli existence právního řádu fraškou.
Pamatuji pana učitele ve čtvrté třídě obecné školy, který říkal, že války jsou samozřejmě špatné a hrozné, ale v průběhu času nevyhnutelné. Dějiny daly mu za pravdu. Války existují stále, ač po mnoho let už to nejsou války všeobecné, světové. Krev ale teče, nevinní umírají, majetek je ničen. Zbrojaři se obohacují, politici lžou, moderní technologie umocňuje problémy nemalou měrou.
Příčiny konfliktu většinou nejsou zcela jednoznačné (takovým příkladem může být vznik První války světové), ale vysvětlení nakonec existuje, vynoří se z hlubin té největší komplikovanosti přecházejících událostí. Nemohu se zabývat jejich podrobným rozborem, nejsem historik a tento traktát patří časům nejposlednějším, přibližně od onoho 11.září 2001, kdy došlo k závažnému střetu civilizací, a dle mého názoru, tento střet trvá, ba je s časem prohlubován, aniž v dohledu je nějaké smírné, rozumné, lidské řešení. Neradostná sice, nicméně určitá přehlednost zločinných systémů a ideologií minulosti (nacismus, fašismus, stalinismus, komunismus, maotsetismus), vystřídána je dnes návratem všeho zlého co v minulosti vyplynulo ze střetu víry, náboženství, aniž by zmizely základní zločinné prvky, kterými se zmíněné ismy vyznačovaly a vyznačují.
Když t.zv. arabské jaro, počínaje rokem cca 2010 změnilo se z naděje v katastrofu z níž zrodil se barbarismus ISILu a náboženská nesnášenlivost v Syrii, Africe a Asii odstartovala onu migrační vlnu zasahující nejvíce Evropu a ta dodnes potácí se v nejistotách a život obyvatel je pozměněn a to ne dočasně, ale na neurčito, ne-li natrvalo.
Od samého počátku této migrace, pašování lidí bez dokladů a prolhanců, mezi nimiž samozřejmě byli a jsou i nevinné oběti té divočny v zemích z nichž prchají, díky moderní sdělovací technice dostalo se nespočet informací o této migrační vlně, o těch, kteří jí tvoří, o jejich počínání, přáních a pod.
Oproti jiným imigračním vlnám tato vlna migrační liší se hned v několika ohledech. Mohutností, složením národnostním a náboženským, míře podvodníků a lhářů, skutečnými úmysly těchto běženců od imigrantů v časech minulých. Rozdíly to jsou monumentální. Hlavní rozdílností pak je, že jde o lidi jiné víry, jiného názoru na život, jiné schopnosti či vůle zařadit se a splynout s obyvatelstvem zemí, do nichž, nezvaní, přicházejí.
V průběhu této vlny statistiky ukazují ohromný vzrůst kriminality všeho druhu v evropských městech, veliké částky věnované na ubytování, výživu, ošacení příchozích. A, což je vrholem absurdity... na bezpečnost a ochranu obyvatel! Jejich muslimští předchůdci žijící v Evropě, vyznačují se vysokým procentem nezaměstnanosti (a nezaměstnatelnosti) a na státních podporách žijících. Nově příchozí procento umocňují a budou umocňovat spíš nežli zmenšovat.
Imámům je dovoleno hlásat vyhrůžky islamizace jak přáním a touhu nastolit kalifát, tak samovolnou, neúprosnou demografií. To vše není pesimimistická chiméra panikáře, o tom existuje již veliké množství dokumentů a to navzdory pomalu, ale jistě se šířící mediální cenzuře.
Pod praporem politické správnosti a multikulturlismu, který hlavní vítatelka migrantů, vůdčí politická osobnost A.Merkelová, před několika málo lety prohlásila za věc zcela nepodařenou, dochází k šikanaci obyvatel poukazujících na rostoucí negativa migrace, dochází k rozhodnutím krajně absurdním. Toto vše jsou známá a smutná fakta.
Není to blábol ani tajemství, že svět a západní civilizace hlavně, jsou touto migrační vlnou proměněny a proměňovány. Fakta jsou dosud dostupná, není nemožné vyvodit si z nich obraz budoucnosti, nedojde-li ke změnám v přístupu k tomuto problému.
Nedávné volby v Něměcku, Norsku, Rakousku a teď v Italii ukazují, že obyvatelstvo, lid, tedy ta nedílná součást demokracie, prokazuje rostoucí nespokojenost se situací, kterou dosavadní vládnoucí garnitura EU nechce či není schopna řešit. Obavy a strach nabývají na všeobecnosti, stejně jako nehoráznost požadavků migrantů. Jejich imámové s hrůznou otevřeností vyhrožují zničením demokracie, západní kultury! Takové důkazy jsou díky dnešní informatice dostupné, věřím, i signatářům Výzvy. A přesto varují před strachem a lhostejností svých nevědeckých spoluobčanů. Jakoby nepamatovali, jak začala totalita v ČSR...slovy, hesly, slogany, lží a pokračovala šibenicemi a novodobými socialistickými koncentráky, uranovými doly. Jak právě k tomu dopomohla ona lhostejnost, před kterou dnes Výzva varuje!
Toto varování, důvod k jeho vypracování pochopit, to je ona moje marnost.....

Vladimír Cícha
únor 2018
Vancouver - Kanada

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU