Podporujte PLATFORMU EVROPSKÉ CIVILIZACE, podporujte svoji budoucnost

 

Ani nezištné úmysly nelze uskutečnit bez peněz

Přispějte na transparentní účet 277913371/0300 

 

Zaregistrujte se jako sympatizanti Platformy evropské civilizace. Vytvářejte kluby sympatizantů.

 

Využijeme všechny prostředky, dané naším ústavním systémem:

-       soustavný tlak na poslance, senátory, europoslance a představitele exekutivy na všech úrovních

-       medializace případů korupce a překročení daných pravomocí

-       petice

-       žaloby a trestní oznámení na představitele exekutivy, kteří se zpronevěří zájmům ČR

-       protestní akce

 
S NÁMI PODPORUJETE:
 
- definitivní odmítnutí konceptu multikulturalismu, odmítnutí trvalých přerozdělovacích kvót pro přijímání migrantů
 
- zásadní nesouhlas se zrušením vízové povinnosti pro země, které nesplní dané podmínky EU
 
- přijímat uprchlíky před válečnými konflikty jenom v případech, kdy není možná účinná pomoc v regionu jejich původu
 
- v případě poskytnutí azylu migrantům trvat na jejich bezpodmínečné integraci do společnosti, upevňovat postavení a autoritu V4
 
- upevňovat obranyschopnost Evropy i ČR
 
- vrátit do všech stupňů vzdělávání výuku hodnot Západní civilizace - antické a biblické dějiny, křesťanství, renesance, osvícenství, základy demokracie, etika, estetika, smysl svobody, principy kreativity
 
 - ve středoevropském prostoru je určující kultura, vycházející z řecké filosofie, římského práva, judaisticko-křesťanských tradic a myšlenek humanismu, vyznávání jiných náboženství, kultů a tradic je záležitostí soukromou. Nesmí se dostat do konfliktu s evropským právním pořádkem, s evropskými etickými normami a zvyklostmi

Své podněty, komentáře a názory zveřejňujte na fb Platformy

Nedáme se umlčet

 

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU