EVROPSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ TSUNAMI 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsem předal podpisové archy Petice proti Dublinu IV. předsedkyni petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR profesorce Heleně Válkové. Petice obsahuje 6.247 podpisů z celé ČR. Děkuji všem, kteří se ujali jejich shromažďování. Požádal jsem profesorku Válkovou, aby seznámila s výsledkem petice poslance, případně aby ji zařadila do programu jednání PS. Platforma evropské civilizace navíc předala 25. 5. 2018 v obou komorách PČR, na Úřadu vlády a v kanceláři prezidenta ČR Deklaraci následujícího znění: EVROPSKÉ ANTICIVILIZAČNÍ TSUNAMI 2018 Rok 2018 se rapidně vyvíjí k jedné z těch katastrofických osmiček českých a celoevropských dějin. Shrňme si jednotlivé události, které sečtené dohromady věští brzký konec demokracie a národní svobody, kolaps evropských institucí a infrastruktur, a jen o pár desetiletí opožděný zánik evropské kultury, výměnu obyvatelstva a nakonec genocidu Evropanů. 1. Sociální pilíř podepsaný v listopadu 2017 zarovnává sociální podpory migrantů na stejnou výši v různých evropských státech, a tím odstraňuje hlavní příčinu nezájmu migrantů o azyl ve středoevropských zemích. 2. Zbrojní direktiva EU omezuje drasticky práva občanů vlastnit zbraně. 3. Německý zákon o cenzuře a stíhání „projevů nenávisti“ na internetu tvrdě pokutuje internetové servery za jejich neodstraňování. 4. Evropská komise připravuje podobný zákon i pro celou EU. 5. Regulace „Dublin IV“ obnovuje povinné migrační kvóty pro všechny členské státy EU, tentokrát s jasně stanovenými vysokými pokutami za nepřijetí migrantů a bez jakéhokoli časového či početního limitu migrace a bez stanovení jakýchkoli práv evropských občanů. 6. „Permanentní strukturovaná kooperace“ (PESCO) plánuje společnou evropskou armádu bez jasně stanovených záměrů a funkcí. S ní související Procurement Directive bude stanovovat, jaké zbraně se kde smějí vyrábět a prodávat. 7. Ve třech letech 2015-17 o azyl v EU požádalo 3 348 336 migrantů, z nichž posledním 2017 pouze 13% bylo z válkou ohrožených zemí, oznamuje evropský azylový úřad EASO. 8. Vedle oprávněných azylantů má Itálie na svém území přes 600 000 ilegálních migrantů a další připlouvají. 9. Německo se zavázalo dál přijímat 220.000 migrantů ročně. 10. Podle renomované firmy Pew Research při nynějším stavu už přijaté migrace a bez dalších příchozích přirozeným demografickým vývojem budou v roce 2050 některé evropské země mít 20 až 30% muslimského obyvatelstva. 11. Podle ekonomického think-tanku Gifra Italové budou doma v menšině do roku 2080. 12. Zákon o trestnosti „projevů nenávisti“ definovaných jako jakýkoli projev, jejž kdokoli shledává nenávistný, už platí v Británii a v Německu a chystá se pro celou EU. 13. Holandsko, Belgie a Británie zaznamenávají jméno Mohamed jako nejčastější jména novorozenců. 14. Holandské a belgické statistiky zaměstnanosti migrantů uvádějí, že 80-90 procent zůstává na nezaměstnanecké podpoře. 15. Německá policie zjišťuje, že prudký nárůst zločinnosti je z 92% dílem nových migrantů. 16. Německá policie zaznamenává přes 200.000 trestných činů migrantů ročně. 17. Komisař EU pro migraci Avramopulos oznamuje, že „nemůžeme a nikdy nebudeme moci zastavit migraci“, která je ostatně jen „emociální záležitost ovlivněná rostoucím nacionalismem, populismem a xenofobií“, proto musíme provést „kolektivní změnu našeho myšlení“ a „přijmout migraci jako novou normu“. 18. „Global Compact on Refugees“ stanovuje, že o přesunu migrantů má rozhodovat přímo OSN a má vstoupit v platnost během roku 2018. Už z něho vystoupily USA a vystoupením hrozí Maďarsko. Zde už nejde o jen tak ledajaký „demokratický deficit“, to už je záměrná a organizovaná destrukce Evropy, za čilé kolaborace evropských politických elit. My, zástupci uvedených spolků, aktivit, neformálních sdružení a dalších složek občanské společnosti, vyzýváme prezidenta České republiky, obě komory parlamentu a vládu ČR, aby nedopustili výše popsané útoky proti tradičním hodnotám v naší zemi. V praxi to znamená odmítnout implementaci příslušných evropských legislativních norem; a to i za cenu sankcí ze strany EU. S vědomím velké odpovědnosti za uchování suverenity České republiky: Platforma evropské civilizace www.platformaec.cz

Přílohy ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon petice_platformaec.pdf2.77 MB

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU